Κυριακή, 16 Αυγούστου 2015

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥΌταν γράψαμε από τις 8/8/2015 ότι «Ωρωπός και ΑΕ Μενιδίου είναι πιθανότεροι για …άνοδο», είχαμε γνώση των κανονισμών και της πραγματικότητας.
Οι διοικούντες την Ένωση -απ’ ότι αντιλαμβανόμαστε- δεν γνωρίζουν και δεν …διαβάζουν τους κανονισμούς της ΕΠΟ. Γι’ αυτό και μεταφέρουν λανθασμένες πληροφορίες στους συνεργάτες τους!
Εμείς θα συνεχίσουμε να γράφουμε την αλήθεια και να εξηγούμε τους κανονισμούς της ΕΠΟ, όπως αυτοί ισχύουν μετά τις σχετικές αναθεωρήσεις και βελτιώσεις.
Άλλοι έγραψαν: «Ανεξάρτητα με το τι θα πράξει η Δόξα Κορωπίου, καμία ομάδα της Β’ κατηγορίας δεν μπορεί να πάρει τώρα την θέση της στην Α’ κατηγορία. Σε περίπτωση που η Δόξα δεν δηλώσει συμμετοχή, θα βρεθεί στην Γ’ κατηγορία. Και η Α’ κατηγορία θα γίνει με μια ομάδα λιγότερη».
Εμείς γράψαμε: «Ο Ωρωπός, ως τρίτος στην τελική κατάταξη της Β’ κατηγορίας στο προηγούμενο πρωτάθλημα, θα καλύψει πιθανότατα το πρώτο κενό που θα υπάρξει στις συμμετοχές του νέου πρωταθλήματος Α’ κατηγορίας. Έτσι, ευνοείται και η Α.Ε. Μενιδίου, η οποία θα ακολουθήσει κι αυτή (ως να είχε προβιβασθεί η πρωταθλήτρια Θύελλα στην Γ’ εθνική) πορεία ανόδου, από την Γ’ στην Β’ κατηγορία».

Κανονικά, έπρεπε η τελευταία ημέρα δήλωσης συμμετοχής στα πρωταθλήματα ανδρών, να είναι διαφορετική για κάθε κατηγορία, ώστε να έχει δικαίωμα όποια ομάδα δεν δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα της ανώτερης κατηγορίας, να δηλώσει συμμετοχή σ’ αυτό της κατώτερης! Η ΕΠΣΑΝΑ όρισε ως καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής σε όλα τα πρωταθλήματα ανδρών, την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015. Τότε θα γνωρίζουμε τις συμμετοχές σε κάθε κατηγορία.
Οι περυσινές προκηρύξεις των πρωταθλημάτων ανδρών της ΕΠΣΑΝΑ, ανέφεραν ότι τα πρωταθλήματα της περιόδου 2015-2016 θα διεξαχθούν με 16 ομάδες η Α’ κατηγορία και με 18 ομάδες η Β’ κατηγορία. Αυτό σημαίνει ότι εφ’ όσον δεν μετάσχει μία ομάδα, δεν μπορεί να γίνει πρωτάθλημα με 15 ομάδες! Υπ’ όψιν ότι η Δόξα Κορωπίου δεν έχει ακόμη συγχωνευθεί με τον Α.Ο. Κορωπίου, άρα δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ασχολούμεθα με σωματείο που συγχωνεύθηκε.

Ο εφετινός Κ.Α.Π. προβλέπει στο άρθρο 4, παράγραφος 2, ότι σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η έναρξη των πρωταθλημάτων (προσοχή: η έναρξη των πρωταθλημάτων, όχι η μη συμμετοχή ομάδας), δεν μπορεί να γίνει με τον προκαθορισμένο αριθμό ομάδων, ο αριθμός τους δεν συμπληρώνεται για κανένα λόγο.
Εξ άλλου, στο άρθρο 7, παράγραφος 7, αναφέρεται ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε αυξομείωση του αριθμού των ομάδων κάθε πρωταθλήματος, αν δεν είχε προβλεφθεί από την προκήρυξη του προηγούμενου πρωταθλήματος από αυτό που έληξε.
Επίσης, στο άρθρο 27, παράγραφος 4γ, αναφέρεται ότι ομάδες που υποβιβάζονται δεν έχουν δικαίωμα προαγωγής σε καμιά περίπτωση για την περίοδο που υποβιβάσθηκαν.
Τι απομένει; Η ομάδα που θα αντικαταστήσει το κενό, ώστε όπως προβλέπεται από την προκήρυξη, να διεξαχθεί το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας με 16 ομάδες και όχι με 15.
Γι’ αυτό την τελική απόφαση έχει η διοίκηση της Ένωσης. Μέχρι την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2015, θα γνωρίζουμε τις τελικές αποφάσεις της ΕΠΣΑΝΑ.

* Διαβάστε τι γράφει ο Κ.Α.Π. 2015 για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, στα άρθρα που αφορούν την περίπτωσή μας:
Άρθρο 4: Συμμετοχή Ομάδων στα Πρωταθλήματα
1. Η συμμετοχή των ομάδων στα πρωταθλήματα του άρθρου 3, και σε όλους τους αγώνες τους είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται από τις προκηρύξεις τους. Στην περίπτωση που δεν τηρείται αυτή η υποχρέωση, επιβάλλονται οι κυρώσεις που, κατά περίπτωση, ορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό.
Η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. δύναται να εξαιρεί της συμμετοχής, ομάδες των Ε.Π.Σ. μετά από σχετική αίτησή τους.
2. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, η έναρξη των πρωταθλημάτων δεν μπορεί να γίνει με τον προκαθορισμένο αριθμό ομάδων, ο αριθμός τους δεν συμπληρώνεται για κανένα λόγο.

Άρθρο 7: Προκήρυξη – Δήλωση συμμετοχής
1. Οι ερασιτεχνικές ενώσεις, για τα πρωταθλήματα που διοργανώνουν, με τις οικείες προκηρύξεις, καθορίζουν και προβλέπουν για κάθε θέμα που αφορά την τέλεση των αγώνων και την εν γένει διαδικασία διοργάνωσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος και των λοιπών κανονισμών της Ε.Π.Ο.
Η προκήρυξη οποιουδήποτε πρωταθλήματος, πρέπει να καθορίζει τους κανόνες και τους όρους διεξαγωγής τους και ενδεικτικά να αναφέρονται σε αυτή: αριθμός ομάδων, τρόπος και διάρκεια τέλεσης αγώνων, γήπεδα, προβιβασμός, υποβιβασμός, έπαθλα, υπόχρεη ομάδα για τη λήψη των απαραίτητων αδειών, καθώς και για τη λήψη των ενδεικνυομένων μέτρων για την τήρηση της τάξης στα αποδυτήρια, στις εξέδρες και στον εν γένει χώρο του γηπέδου, για την εφαρμογή κάθε μέτρου που στοχεύει στην εξυπηρέτηση, άνεση και ασφάλεια των φιλάθλων, ρήτρα υποχρεωτικής επίλυσης των αθλητικών διαφορών που ανακύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού κ.λ.π.
2. Η προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της διοργανώτριας και των ομάδων που μετέχουν στο οικείο πρωτάθλημα. Με την αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η σύμβαση. Η αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται για κανένα λόγο δεκτή και έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
3. α) Για να συμμετάσχει μια ομάδα σε πρωτάθλημα, πρέπει να δηλώσει με έγγραφό της (δήλωση συμμετοχής), αποκλειστικά μέσα στην ταχθείσα από την προκήρυξη προθεσμία, την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης, διαφορετικά αποκλείεται από το πρωτάθλημα με απόφαση της Ε.Ε. της διοργανώτριας.
β) Η ομάδα που αποκλείεται στην περίπτωση αυτή, υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία, καταλαμβάνει την τελευταία θέση του οικείου βαθμολογικού πίνακα και δικαιούται συμμετοχής στο πρωτάθλημα της ίδιας αγωνιστικής περιόδου στην κατηγορία αυτή, υπό την αίρεση της κατάθεσης νέας αίτησης συμμετοχής στον ορισθέντα, για την κατώτερη κατηγορία, χρόνο. Σε διαφορετική περίπτωση αποκλείεται της συμμετοχής σε οποιαδήποτε κατηγορία.
γ) Κάθε ομάδα είναι υπόχρεη καταβολής δικαιώματος συμμετοχής, το ύψος του οποίου ορίζεται για κάθε κατηγορία, από τη διοργανώτρια αρχή.
4. Οι προκηρύξεις των Ε.Π.Σ. αποστέλλονται υποχρεωτικά στην Ε.Π.Ο. για έγκριση, τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των αντίστοιχων πρωταθλημάτων.
5. Η κοινοποίηση της προκήρυξης στις ομάδες, που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα, γίνεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του. Σωματείο το οποίο αποχωρεί μετά την κλήρωση και πριν την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος δεν αντικαθίσταται από άλλο για κανένα λόγο.
6. Οι προκηρύξεις των πρωταθλημάτων ευθύνης των Ε.Π.Σ. πρέπει να είναι σύμφωνες, ανά κατηγορία, ως προς τον αριθμό των προβιβαζομένων – υποβιβαζομένων ομάδων. Η προκήρυξη του πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας πρέπει να είναι σύμφωνη με την προκήρυξη του πρωταθλήματος των πρωταθλητριών ομάδων των Ε.Π.Σ. για τον προβιβασμό στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία.
7. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αυξομείωση του αριθμού των ομάδων κάθε πρωταθλήματος, αν δεν είχε προβλεφθεί από την προκήρυξη του προηγούμενου πρωταθλήματος από αυτό που έληξε. Κατ’ εξαίρεση, εάν απαιτείται, λόγω εξαιρετικών ειδικών συνθηκών, επιτρέπεται η συγχώνευση κατηγοριών με ειδική απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., με την οποία εγκρίνει την οικεία προκήρυξη.
8. Οποιαδήποτε διάταξη αντίθετη με τους κανονισμούς περιληφθεί στην προκήρυξη, είναι ανίσχυρη και θεωρείται ότι δεν είναι γραμμένη.

Άρθρο 27: Πρωτάθλημα στο οποίο δικαιούται συμμετοχή σωματείο που υποβιβάσθηκε ή συγχωνεύθηκε
1. Οι ομάδες που κατακτούν την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα που συμμετέχουν, καθώς και τις τυχόν επόμενες που δημιουργούν δικαίωμα προβιβασμού σε ανώτερη κατηγορία, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται από τις σχετικές προκηρύξεις, προβιβάζονται στην αμέσως ανώτερη κατηγορία, ενώ οι τελευταίες στη σειρά κατάταξης υποβιβάζονται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία.
2. α) Ο αριθμός των ομάδων που υποβιβάζονται ή προβιβάζονται στις διάφορες κατηγορίες, καθορίζεται αποκλειστικά με την προκήρυξη του κάθε πρωταθλήματος.
β) Οποιαδήποτε αυξομείωση στον αριθμό των ομάδων των διαφόρων κατηγοριών, πρέπει να προβλέπεται από την προκήρυξη και να ισχύει από την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο.
3. α) Οι ομάδες που υποβιβάζονται από οποιαδήποτε κατηγορία, καταλαμβάνουν αντίστοιχα κατά σειρά, τις πρώτες θέσεις της αμέσως κατώτερης κατηγορίας.
β) Ομάδα που υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία, γιατί κρίθηκε υπαίτια αποδεδειγμένης δωροδοκίας, καταλαμβάνει την τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα στην κατηγορία που υποβιβάζεται.
4. α) Θέματα των όρων και προϋποθέσεων συγχώνευσης σωματείων και των δικαιωμάτων που απορρέουν ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Ερασιτεχνικών Σωματείων. Σε όλες τις περιπτώσεις η κενή ή οι κενές θέσεις που δημιουργούνται δεν καλύπτονται / αναπληρώνονται για κανένα λόγο.
β) Σε περίπτωση συγχώνευσης, κατόπιν της διάλυσης ενός ή περισσοτέρων σωματείων και της απορρόφησής τους από άλλο σωματείο, το σωματείο αυτό συνεχίζει να μετέχει στο πρωτάθλημα της κατηγορίας στην οποία μετέχει ή δικαιούται να μετέχει.
γ) Οι ομάδες που υποβιβάζονται, είτε βάσει της προκήρυξης, είτε βάσει άλλης απόφασης, δεν έχουν δικαίωμα προαγωγής σε καμιά περίπτωση, για την περίοδο που υποβιβάστηκαν. Η κατάληψη της πρώτης θέσης στην αμέσως κατώτερη κατηγορία, νοείται, πάντα, μετά την επέλευση οποιουδήποτε προβιβασμού.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Design Blog, Make Online Money